เป็นวิทยากรและโค๊ชเรื่อง #การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และจิตบริการ

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรและโค๊ชเรื่อง #การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และจิตบริการ#บุคลิกภาพดีด้วยอีคิวและเอสคิว ให้ข้าราชการบรรจุใหม่สายสาธารณสุขทั้งแพทย์.ทันตแพทย์,พยาบาล,ฯ ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

s__17055784
s__17055786
s__17055785
s__17055783
Recommended Posts