วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
Wuttipong Academy Logo
สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ,ความรู้ความสามารถ,ความฉลาดทางอารมณ์,ความฉลาดทางสังคม
เพิ่มแรงบันดาลใจ,เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด

Wuttipong Academy: Institute of Inspiration and Passion Development
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ด้วยสหศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความซาบซึ้งในการพัฒนาตนเอง, วิชาชีพ และการทำงาน สู่ความสุขและสำเร็จอย่างยั่งยืน

ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ

มุ่งเน้นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางสังคม (SQ) ผสมผสานกับจิตวิทยาแขนงต่างๆ และศาสนาปรัชญาควบคู่กับวิทยาการทุกแขนง ที่ใช้ในการทำงาน

ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ

มุ่งเน้นพัฒนาแรงบันดาลใจ ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิด จากโลกภายใน สู่การสื่อสารและการกระทำให้เกิดความสุขใจและมุ่งมั่นฟันฝ่าในชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จ

[/vc_column][/vc_row]
 • เมื่อเราได้มิตรภาพ ความรัก ความหวังดี อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะรู้สึกได้ถึง สิ่งดีงาม ซึ่งสามารถคลายความทุกข์ใดๆ ลงได้อย่างแน่นอน

  เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่
  เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่
 • รู้สึกประทับใจในการวางตัว และการวางตนของอาจารย์วุฒิพงศ์ที่ทำได้อย่างสง่างาม ตั้งแต่เมื่อครั้งไปรับราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังโดดเด่นเรื่องการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์มีชื่อเสียงไปหลายหน่วยงาน จนผมคิดว่าถ้าประเทศเรามี บุคลากรแบบนี้จะเป็นประโยชน์และพัฒนาได้อย่างมาก

  ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
  ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นเหตุให้ทุกวิชาชีพเจริญรุ่งเรือง อ.วุฒิพงศ์ เป็นทั้งทฤษฎี และผลลัพท์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จับต้องได้

  ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
  ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานบริหารชลาชลกรุ๊ป และนักบริหารองค์กรดีเด่น ปี 2561
 • การดูแลรักษาสุขภาพจิตให้ดี เป็นสิ่งสำคัญ ผมมั่นใจ อ.แดง ในความรู้สึก และเป็นผู้เข้าถึงอย่างแท้จริง

  นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล
  นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โรงพยาบาลพญาไท 2
 • กิ๊ฟ โชคดีที่ได้อาจารย์มาพัฒนาเทคนิคการคิด การวางตน การสื่อสาร มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเราต้องพบปะผู้คนมากมาย

  นางสาว กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์
  นางสาว กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวเชียงใหม่ ปี 2552 และนางสาวไทย ปี 2553
ผลงานด้านการเขียนหนังสือของอาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ
ให้บริการปรึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ, ความรู้ความสามารถ, ความฉลาดทางอารมณ์, ความฉลาดทางสังคม, เพิ่มแรงบันดาลใจ, เพื่อผลผลิตในชีวิตและการทำงานสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ,อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ, รับจัดอบรม, อาจารย์แดง, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์, รับจัดอบรมคุณภาพ

Email: wuttipong99academy@gmail.com

ติดต่อเรา

Wuttipong Academy

421/48 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
129/129 บ้านเพชรบุรินทร์ หมู่ 5
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

office