บริการดีด้วยธรรมาภิบาลและความฉลาดทางอารมณ์

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบัน Wuttipong Academy เป็นวิทยากรและโค้ชหลักสูตร #บริการดีด้วยธรรมาภิบาลและความฉลาดทางอารมณ์ ให้บุคลากรโรงพยาบาลหางดงรวม3 รุ่นณ ห้องประชุมชั้น5อาคารผู้ป่วยนอก รพ.หางดง จ.เชียงใหม่

s__18645004
s__18645003
s__18645005
s__18645006
s__18645002
Recommended Posts