เป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ ให้รพ.สวนปรุงที่โรงแรมเมอร์เคียว

Assoc.Prof.Dr.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “#การสร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ ให้บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุงที่เกษียณอายุราชการและใกล้จะเกษียณอายุราชการ ณโรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

s__25264162
s__25264161
s__25264159
s__25264163
Recommended Posts