แรงบันดาลใจ พลังอันลึกซึ้งที่พึ่งแห่งความสำเร็จ

image-1

ชัยวัตน์เป็นผู้ป่วยโรคติดสุราเรื้อรังทุกครั้งที่เขาดื่มสุราเมามายมักจะโวยวายและทำร้ายพ่อแม่ พร้อมทั้งทำลายข้าวของภายในบ้าน ญาติๆจึงพามารักษาที่โรงพยาบาล เมื่อเข้ารับการรักษาแต่ละครั้งอาการก็จะดีขึ้น พูดจารู้เรื่องมีเหตุผล แทบไม่รู้เลยว่าเคยเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุรา แต่เมื่อออกจากโรงพยาบาล ชัยวัตน์ก็กลับไปดื่มสุราอาละวาดและทำร้ายพ่อแม่อีกเช่นเคย

มื่อร่างกายและจิตใจไร้การเมาสุราชัยวัตน์จะปฏิเสธเสมอว่าไม่ได้ทำร้ายพ่อแม่ เพราะเขาเป็นคนรักแม่มาก ดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าตนเองทำร้ายพ่อแม่ขณะเมาสุรา เพราะตอนไม่ดื่มสุราชัยวัตน์จะดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ดีมาก เขาปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่เคยทำร้ายพ่อแม่และยังบอกอีกว่าการทำร้ายพ่อแม่เป็นความอกตัญญูที่เลวร้ายที่สุดที่ตนเองรับไม่ได้ และไม่ว่าใครๆ ก็ไม่ควรทำโดยเด็ดขาด และเขายังเคยแสดงความเกลียดชังคนที่ไม่รู้จักดูแลพ่อแม่อีกด้วย

image-2

ผู้เขียนพบว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของชัยวัฒน์คือความรักพ่อแม่ ดังนั้นจึงบอกให้ญาติของเขาบันทึกวีดิทัศน์ขณะที่เขาเมาสุราแล้วทำร้ายพ่อแม่ที่สูงอายุไว้ และครั้งหลังสุดญาติพามารักษาที่โรงพยาบาลเป็นครั้งที่ 7 เมื่อเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้น ก่อนกลับบ้านพยาบาลประจำตึกจึงแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวขณะอยู่ที่บ้าน #และส่วนหนึ่งก็เปิดวีดิทัศน์ที่ญาติบันทึกอาการของเขาไว้ก่อนพามาโรงพยาบาลให้ชม

หลังออกจากโรงพยาบาลได้รับข่าวจากญาติของชัยวัตน์ว่า เขาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ดื่มสุราและไม่ไปเสวนากับเพื่อนกลุ่มเดิมที่เคยชวนกันไปดื่ม ชัยวัตน์ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เรื่องอาหารการกิน ซักเสื้อผ้าให้พ่อแม่ ขับรถไปส่งพ่อแม่ไปทำบุญที่วัด จนกระทั่งทีมงานได้พบกับเขาอีกครั้งที่โรงพยาบาลเมื่อเขามารับยาตามที่แพทย์นัด ไม่ใช่การถูกจับมารักษาเพราะเมาสุราจนไม่รู้ตัวเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ชัยวัตน์เล่าให้ทีมงานฟังว่า “#การดูวีดีทัศน์ที่เห็นภาพตัวเองทำร้ายพ่อแม่เมื่อครั้งก่อนนั้นเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เขาต้องตั้งสติ ต่อสู้ ตัดใจ ตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนที่ดื่มสุมราอย่างเด็ดขาด เพราะกลัวว่าหากเมาสุราแล้วอาจทำร้ายพ่อแม่อีก

ชัยวัตน์เห็นภาพที่ตนเองเมาสุราอาละวาดและไร้บุคลิกภาพที่ดีงามพร้อมทั้งเตะพ่อและผลักแม่จนล้มลงกับพื้น แม่ร้องไห้อ้อนวอนขอให้เลิกสุรา แต่เขากลับผลักแม่ล้มลงอีกเป็นครั้งที่สอง ชัยวัตน์นั่งอ้าปากและตาค้างขณะจ้องมองดูวีดิทัศน์ที่เห็นตัวเองทำร้ายพ่อแม่ ขณะเดียวกันน้ำตาก็ไหลรินออกมาเต็มเบ้าตา ทีมงานรักษาพยาบาลไม่มีคำพูดใดๆต่อเขา #แต่ภาพที่เขาเห็นนั้นแทนคำพูดทั้งหมดที่ทีมงานอยากจะบอกกล่าว

นั่นคือเหตุการณ์และคำยืนยันจากชัยวัฒน์ อดีตนักชกพ่อแม่ขณะดื่มสุรา เล่าให้ฟังว่า เขาตัดใจเลิกดื่มสุราได้ด้วยแรงบันดาลใจที่กลัวว่าตนเองจะทำร้ายพ่อแม่โดยไม่รู้ตัวนั่นเอง ความรู้สึกปรารถนาอันแรงกล้าที่ฝังลึกอยู่ภายในนี้เรียกว่า #แรงบันดาลใจ หากค้นพบแล้วนำมาสร้างความหมายและความสัมพันธ์กับตัวเราเพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเกลียวใจจะช่วยให้เกิดพลังอึดฮึดสู้ที่ลึกซึ้งและเข้มแข็ง #เป็นความบันดาลใจจากความรู้สึกภายในที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ได้ทั้งสิ้น

หากเราต้องการความสำเร็จใดใดทั้งการเรียนการงานการเงินและความสัมพันธ์ ค้นหาให้พบซิครับว่า! วันนี้เรามีเป้าหมายต้องการทำอะไร อย่างไร สำคัญที่สุดคือเพื่อใคร เช่น เพื่อลูก เพื่อพ่อแม่ เพื่อทีมงาน เพื่อชุมชน เพื่อประชาชน เพื่อพุทธศาสนา เพื่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น #เพื่อใครนี้” #จะเป็นพลังจากภายในที่สัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก ที่ช่วยเหนี่ยวรั้งดึงดันให้คนเราเกิดความพยายามอย่างยิ่งยวดมุ่งมั่นฟันฝ่าจนบรรลุความสำเร็จได้ในที่สุด

หากยังค้นไม่พบว่าใครหรือสิ่งใดจะเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเอง ก็ขอให้หันมามองคุณค่าของตนเองนั้นแหละที่มีคุณค่าที่สุด นั่นคือคุณค่าความเป็นมนุษย์ ในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า สิ่งที่เกิดได้ยากยิ่งอย่างน้อยมี 4 อย่าง คือ 1.)การเกิดของพระพุทธเจ้า 2.)การได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ 3.)การเกิดเป็นมนุษย์ และ 4.)การทำให้อายุยืน และแม้แต่พระพุทธองค์และพระอรหันต์ทุกพระองค์ก็ตรัสรู้ในโลกมนุษย์ภายใต้กายใจของความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะใช้กายใช้จิตที่มีอยู่นั้นเจริญกรรมฐานจนบรรลุนิพพานได้ในที่สุด

การเห็นคุณค่าของตนเองจนเกิดแรงบันดาลใจอยากทำและอยากสร้างสิ่งใดใดเพื่อให้เป็นตำนานของชีวิตตนนั้น เป็นการเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างยิ่งยวดคือสุดยอดของผู้ที่เปี่ยมพลังสุขภาพจิตที่จะสามารถสร้างคุณค่าแก่ชีวิตและสังคมได้ในที่สุด แล้ววันนี้ !#คุณค้นพบแรงบันดาลใจของตนเองกันแล้วหรือยัง!

วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ Wuttipong Academy, กรรมการบริหารมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

Recommended Posts