เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “เขียนหนังสือตำรานะหรือฤๅว่าอยาก”

s__6012975

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบัน Wuttipong Academy และสถาบันจิตเกษมเพื่อการพัฒนาคุณภาพจิตและการจัดการเชิงคุณภาพ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง”เขียนหนังสือตำรานะหรือฤๅว่าอยาก”ในงานมหกรรมหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

s__6012974
s__6012975
s__6012976
s__6012973
Recommended Posts