เป็นวิทยากรเรื่อง Happy Nurse & Get Smart Nurse

เป็นวิทยากรเรื่อง Happy Nurse & Get Smart Nurse ให้ทีมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์จำนวน80ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น8 โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

s__15269912
s__15269911
s__15269913
s__15269914
Recommended Posts