เป็นวิทยากรเรื่อง​ สร้างพลังสุขภาพจิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า 2​

เป็นวิทยากรเรื่อง​ #สร้างพลังสุขภาพจิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า2​ รุ่น จัดโดย​ ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น​ (ศบมท)​ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ณ​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

s__15269917
s__15269919
s__15269918
s__15269920
Recommended Posts