เป็นวิทยากรเรื่อง ทำงานพยาบาลอย่างไรให้สุขใจและได้ผลงาน

เป็นวิทยากรเรื่อง #ทำงานพยาบาลอย่างไรให้สุขใจและได้ผลงาน ให้ผู้บริหาร,หัวหน้าและรองหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลลำพูนจำนวน70ท่าน ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไชด์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

s__15269952
s__15269951
s__15269949
s__15269950
Recommended Posts