เป็นวิทยากรและโค๊ชหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกจิตบริการเพื่อการทำงานที่เปี่ยมสุข

เป็นวิทยากรและโค๊ชหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกจิตบริการเพื่อการทำงานที่เปี่ยมสุข ให้บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุงจำนวน10 รุ่น ณ ห้องประชุมชั้น4อาคารจิตสันติ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่

s__15269941
s__15269939
s__15269945
s__15269943
s__15269942
s__15269938
s__15269938
s__15269944
Recommended Posts