เป็นวิทยากรเรื่อง #การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (พยาบาล)

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง #การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (พยาบาล)ในงานประชุมวิชาการประจำปี2562ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #เกิดแรงบันดาลใจโดยทั่วกัน

s__20537381
s__20537383
s__20537382
s__20537380
Recommended Posts