การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม” และ “การพัฒนาความคิดด้านดีเพื่อชีวีเปี่ยมสุข” ให้คณาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ณ ธนูรีสอร์ท จ.เพชรบุรี

s__20299801
s__20299800
s__20299799
s__20299798
Recommended Posts