เป็นวิทยากรเรื่อง “บริการดีด้วยธรรมาภิบาล” ณ ศาลาธรรมวัดดอยหลังถ้ำ

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์เป็นวิทยากรเรื่อง “บริการดีด้วยธรรมาภิบาล” และ “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ” ให้ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ณ ศาลาธรรมวัดดอยหลังถ้ำ อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

s__21495830
s__21495828
s__21495829
s__21495831
Recommended Posts