เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการด้านการบิน คณะวิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการบริการ,การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจและสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในที่ชุมชน” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการด้านการบิน คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ ณ. ห้องประชุมและห้องเรียนปฏิบัติการการบินของสาขาวิชาการจัดการด้านการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

s__21790729
s__21790730
s__21790731
s__21790728
s__21790727
s__21790726
s__21790723
Recommended Posts