เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพผู้เข้าประกวดนางสาวไทยรอบภาคเหนือ ที่ รร.north hill city resort

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพผู้เข้าประกวดนางสาวไทยรอบภาคเหนือวันนี้ ที่ รร.north hill city resort
บุคลิกภาพภายนอกจะสร้างความประทับใจแต่บุคลิกภาพภายในจะครองใจตลอดกาล internal personality ประกอบด้วยสติ,สมาธิ,ปัญญา,ระบบความคิด,ความมีมิตรภาพ,การรับรู้,ความเป็นผู้ไว้วางใจได้,มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตอาสาจะนำพาสู่ความรุ่งเรืองตลอดกาล

s__22536202
s__22536201
s__22536200
s__22536206
s__22536199
s__22536198
s__22536197
s__22536196
s__22536203
s__22536205
s__22536204
Recommended Posts