ได้รับรางวัล บุคคลผลงานเด่นแห่งนครเชียงใหม่ในงาน 50 ปีหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ได้รับรางวัล 50 คนที่มีผลงานเด่นแห่งนครเชียงใหม่ในงาน 50 ปีหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่และเผยแพร่ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมาจนถึง 50 ปีในวันที่4สิงหาคม2562 และเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีอายุเก่าแก่ยาวนานที่สุดในทวีปเอเชีย ได้คัดสรรบุคคลในแวดวงวิชาชีพต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 50 คนเพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลเด่นในโอกาสครบ 50 ปีของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

s__22167575
s__22167574
s__22167573
s__22167576
s__22167577
Recommended Posts