เป็นวิทยากรหลักสูตร “#ทำงานอย่างไรให้สุขใจและได้ผลลัพธ์” ให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์เป็นวิทยากรหลักสูตร “#ทำงานอย่างไรให้สุขใจและได้ผลลัพธ์” ให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
• ทำงานด้วยแรงจูงใจไผ่สัมฤทธิ์และจิตบริการ
• ทำงานด้วยการสำนึกรู้คุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้อง
• ทำงานด้วยวิธีการจัดการเชิงคุณภาพ

s__23674891
s__23674890
s__23674889
s__23674888
Recommended Posts