เป็นวิทยากรหลักสูตร ทำงานอย่างไรให้สุขใจและได้ผลลัพท์ ให้คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์เป็นวิทยากรหลักสูตร #ทำงานอย่างไรให้สุขใจและได้ผลลัพท์ ให้คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์

s__23674897
s__23674896
s__23674895
s__23674894
Recommended Posts