เป็นกรรมการตัดสินการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคัดเลือกเขตภาคเหนือตอนบน ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่

Assoc.Prof.Dr.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคัดเลือกเขตภาคเหนือตอนบน ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์และเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับนานาชาตต่อไป

s__23912473
s__23912472
s__23912471
s__23912470
s__23912469
Recommended Posts