เป็นวิทยากรให้มณฑลทหารบกที่ 33 เรื่อง #กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ในงานเปิดกตัญญูคลับที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์เป็นวิทยากรให้มณฑลทหารบกที่ 33 เรื่อง #กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ในงานเปิดกตัญญูคลับที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากพลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี และพ.อ อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการฯและพ.อ ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรมต่างๆ

s__23674915
s__23674914
s__23674913
s__23674912
Recommended Posts