เป็นวิทยากรเรื่อง จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่นในยุค Disrupt

Assoc.prof.Dr.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง #จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่นในยุคdisrupt :การเรียนรู้วิถีชีวิตและการงานในอนาคต ให้คณาจารย์และคุณครูระดับมัธยม ในงานมหกรรมการตลาดการศึกษา ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างประกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัยพายัพ

s__8388622
s__8388620
Recommended Posts