การอบรมเรื่อง “บริการดีด้วยอีคิว” ให้กับบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา

jg-4

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรและโค้ชเรื่อง “บริการดีด้วยอีคิว”ให้กับบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร

jg-2
jg-1
jg-3
Recommended Posts