การอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสง่างาม” ให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่

sf-3

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง”การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสง่างาม”ให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่

sf-2
sf-1
sf-4
sf-5
Recommended Posts