การอบรมเรื่อง “การสร้างพลังความรู้สึกบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน “ให้กับสำนักงานควบคุมโรคที่เจ็ด

oi-3

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “การสร้างพลังความรู้สึกบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน “ให้กับสำนักงานควบคุมโรคที่เจ็ดจังหวัดอุบลราชธานี

oi-2
oi-1
Recommended Posts