การอบรม “เพิ่มพลังใจและปรับเปลี่ยนความคิด” ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ทัณทสถานหญิงเชียงใหม่

bz-2

งานจิตอาสาส่วนตัว (ISR) Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรทำกลุ่ม “เพิ่มพลังใจและปรับเปลี่ยนความคิด” ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ทัณทสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประจำ

bz-4
bz-3
bz-5
Recommended Posts