การอบรมเรื่อง “การสร้างความผูกพันในวิชาชีพและองค์กร” ให้บุคลากรโรงพยาบาลจอมทอง

bhn-3

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาองค์กรเรื่อง”การสร้างความผูกพันในวิชาชีพและองค์กร”ให้บุคลากรโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 รุ่น

bhn-4
bhn-2
bhn-1
bhn-6
Recommended Posts