การอบรมเรื่อง “การสร้างพลังใจและแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงาน” ให้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

kj-4

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง”การสร้างพลังใจและแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงาน” ให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

kj-3
kj-2
kj-1
Recommended Posts