เป็นวิทยากรเรื่อง “ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณ” ให้ราชวิทยาลัยออโทปิดิคแห่งประเทศไทย

vf-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง” ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณ “ให้ราชวิทยาลัยออโทปิดิคแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัย

vf-2
vf-3
Recommended Posts