การอบรมเรื่อง “พยาบาลของพระราชา” เนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ

bv-3

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “พยาบาลของพระราชา” เนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร

bv-2
bv-1
bv-4
bv-5
Recommended Posts