อบรมให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

img-4

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง”ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

img-3
img-1
img-2
Recommended Posts