อบรมเรื่อง “ดูแลวัยรุ่นอย่างไรให้เขาเกิดแรงบันดาลใจจนเป็นคนเก่งและคนดี” ให้คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนเชียงใหม่

nimg-2

อบรมเรื่อง “ดูแลวัยรุ่นอย่างไรให้เขาเกิดแรงบันดาลใจจนเป็นคนเก่งและคนดี” ให้คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

nimg-4
nimg-5
nimg-3
nimg-1
Recommended Posts