เป็นวิทยากรเรื่อง #ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นและความสุขใจในชีวิตทำงาน

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
เป็นวิทยากรเรื่อง #ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นและความสุขใจในชีวิตทำงาน ให้บุคลากรสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ ณ รร.ฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่

s__6832175
s__6832176
s__6832174
s__6832173
Recommended Posts