เป็นวิทยากรเรื่อง คุณธรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและการทำงาน บ้านโฮ่ง

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
เป็นวิทยากรเรื่อง #คุณธรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและการทำงาน ให้กับผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ ศาลาธรรม วัดดอยหลังถ้ำ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

s__6832181
s__6832182
s__6832180
s__6832179
Recommended Posts