เป็นวิทยากรเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้สุขใจและได้ผลงาน” ให้แพทย์และพยาบาลกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้สุขใจและได้ผลงาน” ให้แพทย์และพยาบาลกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน2รุ่น ณ The imperial golf club and resort Chiangmai

s__9216018
s__9216020
s__9216019
s__9216017
Recommended Posts