ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนประจำปี 2561ในโอกาสครบรอบ 49 ปีของโรงเรียน
เมื่อครั้งจบมัธยมศึกษาตอนต้น พศ.2523 ดร.วุฒิพงศ์ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการของ จ.ลำพูน

s__9216011
s__9216012
s__9216010
s__9216013
Recommended Posts