เป็นวิทยากรเรื่อง สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

เป็นวิทยากรเรื่อง สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้บริหาร,บุคลากรและผู้ประกอบการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ณ โรงภาพยนตร์ major cineplex เซ็นทรัลเฟสติวัล

s__15269926
s__15269927
s__15269925
s__15269924
Recommended Posts