วิทยากรและโค็ชเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรและโค้ชเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรที่ทำงานด้านการเป็นวิทยากรและพิธีกรของ สนง.ยุติธรรมจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน

s__15269934
s__15269933
s__15269931
s__15269932
Recommended Posts