เป็นวิทยากรเรื่อง #ทำงานสุขภาพจิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขและประสบความสำเร็จ ให้ศูนย์สุขภาพจิตที่3 ณ โรงแรมเวียงลคอรจังหวัดลำปาง

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง #ทำงานสุขภาพจิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขและประสบความสำเร็จ ให้ศูนย์สุขภาพจิตที่3กรมสุขภาพจิตและบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจิตจังหวัดอุทัยธานี,ชัยนาท,อ่างทอง,พิจิตรและนครสวรรค์จำนวน 120 คน ณ โรงแรมเวียงลคอรจังหวัดลำปาง

s__23674903
s__23674902
s__23674901
s__23674900
Recommended Posts