เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง #คุณธรรมอะไรช่วยให้สุขใจในการทำงาน ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาญจน์อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง #คุณธรรมอะไรช่วยให้สุขใจในการทำงาน ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาญจน์อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

s__23674909
s__23674908
s__23674907
s__23674906
Recommended Posts