เป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างพลังใจหลังภัยโควิดเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพมนุษย์wuttipong academy เป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง #การสร้างพลังใจหลังภัยโควิดเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ให้กับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Northเชียงใหม่ 11สค.63

p-6
p-7
p-8
p-5
Recommended Posts