เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ wuttipong academy เป็นวิทยากรเรื่อง “#การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”ให้แก่บุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่1 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ 10สค.63

p-1
p-4
p-3
p-2
Recommended Posts