c-1

นวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการจังหวัดลำพูน โดยมีคุณชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นประธานพิธี

การอบรมการพัฒนาธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการจังหวัดลำพูน
การอบรมการพัฒนาธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการจังหวัดลำพูน
Recommended Posts