การอบรม “คิดอย่างไรให้มีจิตอาสาและนำและพาชาติให้เจริญ” ให้พี่น้องอสม.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน

วั นที่ 20 มีนาคม 2561 วัน อสม.แห่งชาติ #คนเราควรมีงานจิตอาสาอย่างน้อยคนละหนึ่งประเด็นใช่มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อประกอบอาชีพแค่เลี้ยงตนเท่านั้น เป็นวิทยากรเรื่อง “คิดอย่างไรให้มีจิตอาสาและนำและพาชาติให้เจริญ” ให้พี่น้องอสม.อำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 มีนาคม 2561
คนในสังคมมากมายที่อาจมั่งมีศรีสุขแต่ไร้ซึ่งจิตอาสาหรือจิตสำนึกสาธารณะที่จะรับผิดชอบในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ควรมากราบคารวะพี่น้องอสม.ในชุมชนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่เคยบ่นว่าฉันไม่มีเงิน

การอบรม “คิดอย่างไรให้มีจิตอาสาและนำและพาชาติให้เจริญ” ให้พี่น้องอสม.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
การอบรม “คิดอย่างไรให้มีจิตอาสาและนำและพาชาติให้เจริญ” ให้พี่น้องอสม.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
การอบรม “คิดอย่างไรให้มีจิตอาสาและนำและพาชาติให้เจริญ” ให้พี่น้องอสม.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
การอบรม “คิดอย่างไรให้มีจิตอาสาและนำและพาชาติให้เจริญ” ให้พี่น้องอสม.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
Recommended Posts