การอบรม “ปลุกจิตสำนึกค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จ.เชียงราย

วั นที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นวิทยากรเรื่อง “#การปลุกจิตสำนึกค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรภาครัฐของจังหวัดเชียงรายจำนวน 300 ท่าน ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรม “ปลุกจิตสำนึกค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จ.เชียงราย
การอบรม “ปลุกจิตสำนึกค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จ.เชียงราย
การอบรม “ปลุกจิตสำนึกค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จ.เชียงราย
การอบรม “ปลุกจิตสำนึกค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จ.เชียงราย
Recommended Posts