การอบรม “ปลุกพลังความรู้สึกบวกและพลังจิตอาสา” ให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ทั้งสี่ภูมิภาค

ww-1

มูลนิธิไทยรัฐวิทยาเรียนเชิญ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “ปลุกพลังความรู้สึกบวกและพลังจิตอาสา”เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ทั้งสี่ภูมิภาค

ww-3
ww-5
ww-2
ww-6
ww-4
Recommended Posts