เปิดตัวหนังสือเรื่อง “positive feeling มหัศจรรย์ความรู้สึก” ณ สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์

er-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เปิดตัวแนะนำหนังสือแถลงข่าวและจัดเสวนาหนังสือเรื่อง positive feeling:มหัศจรรย์ความรู้สึก ณ สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์

เปิดตัวหนังสือเรื่อง “positive feeling มหัศจรรย์ความรู้สึก” ณ สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์
เปิดตัวหนังสือเรื่อง “positive feeling มหัศจรรย์ความรู้สึก” ณ สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์
Recommended Posts