การอบรมเรื่อง “ปลุกพลังความรู้สึกบวกเพื่อความสุขและสำเร็จในชีวิตและการทำงาน “ ให้กับกลุ่มนักอ่าน สนพ.ดีเอ็มจี

yt-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรและโค็ช เรื่อง “ปลุกพลังความรู้สึกบวกเพื่อความสุขและสำเร็จในชีวิตและการทำงาน “ ให้กับกลุ่มนักอ่าน สนพ.ดีเอ็มจี ณ อาคารอัมรินทร์ กทม.

yt-2
yt-3
Recommended Posts