การอบรมเรื่อง “พลังการชื่นชมและพลังความรู้สึกสึกบวก “ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี

ytr-3

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “พลังการชื่นชมและพลังความรู้สึกสึกบวก “ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี

ytr-2
ytr-1
Recommended Posts