การอบรมเรื่อง “การสร้างพลังอึดฮึดสู้” ให้แกนนำเยาวชนโครงการเยาวชนเจนเอของมูลนิธิธรรมดี

df-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “การสร้างพลังอึดฮึดสู้”ให้แกนนำเยาวชนโครงการเยาวชนเจนเอของมูลนิธิธรรมดี กทม.

df-2
Recommended Posts