การอบรมเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนีพะเยา

of-5

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร” ให้กับหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนีพะเยา

of-4
of-3
of-2
of-1
Recommended Posts